Phản hồi của khách hàng sau khi dùng sản phẩm

Khi sử dụng sản phẩm của nhà thuốc Minh Y Đường khách hàng đã phản hồi như sau:

Xuan ngoc duong